• NVW tweets

 • Waarom sponsoring

  Met het subsidiebeleidskader maatschappelijke voorzieningen 2014-2017 van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is onze subsidie vanuit de gemeente geen zekerheid meer. Gelukkig hebben we tot nu toe kunnen rekenen op een bijdrage vanuit het particulier stimuleringsfonds van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. We realiseren ons echter heel goed dat we niet achterover kunnen leunen. Wanneer de subsidie geheel wegvalt, wordt de stichting met haar voortbestaan en haar doelstelling bedreigd. Vandaar dat wij sinds 2015 actiever op zoek zijn gegaan naar sponsoren en duurzame samenwerking met bijvoorbeeld lokale ondernemers. Dit om het voortbestaan van de week veilig te stellen en minder afhankelijk te zijn van subsidie. Ook wanneer we de financiƫn rond hebben voor een jaar, kunnen we met extra sponsoring de week nog leuker maken voor de kinderen.

  Ter illustratie staat hieronder de gemiddelde inkomsten per kind uit inschrijfgeld, afgezet tegen de gemiddelde kosten per kind. De gemiddelde kosten liggen hoger dan de inkomsten uit het inschrijfgeld en bovendien nemen de kosten toe. Het verschil weten wij echter middels subsidie en sponsoring aan te vullen. Uiteraard is een optie het inschrijfgeld aanzienlijk te verhogen, waarmee direct de werkelijk kosten gedekt worden. Dit druist echter in tegen onze belangrijkste waarde en doelstelling: toegankelijk zijn voor alle Nootdorpse kinderen, in het bijzonder voor kinderen uit een financieel of sociaal minder stabiel gezin.

  kosten opbrengsten per kind

  Wat en wie bereikt u met sponsoring?

  • Er zijn verschillende mogelijkheden om uw bedrijfsnaam via de stichting NVW te communiceren. Denk aan naamsvermelding op de website, onze social media-kanalen, lokale media en bord- of vlagreclame tijdens de week.
  • Het resultaat voor u als sponsor kan bestaan uit: verhoging van de naamsbekendheid, imagoverbetering of imagoverandering en omzetvergroting.
  • Naast de publiciteit en naamsbekendheid toont u door middel van sponsoring maatschappelijke betrokkenheid van uw bedrijf en investeert u in de maatschappelijke ontwikkeling van de lokale buurt.
  • Wie bereikt u? Ongeveer 500 kinderen nemen deel aan de vakantieweek, waarvan bijvoorbeeld de ouders, grootouders of oppas de kinderen dagelijks brengen en ophalen. Tevens bekijken zij vaak onze website en Facebook, bijvoorbeeld voor de inschrijving.
  • U bereikt dus een hele grote en diverse doelgroep in en rondom Nootdorp.

  Sponsoren of doneren?

  Sponsoren of doneren? Wilt u bijdrage aan het voortbestaan van de stichting NVW en daarmee aan de leukste week van het jaar voor ongeveer 500 Nootdorpse kinderen? Neem dan contact op met Marco de Baat om de verschillende mogelijkheden van sponsoring te bespreken.

  E-mail: info@nootdorpsevakantieweek.nl

  IBAN: NL94 RABO 0302 0207 64 ten name van Stichting Nootdorpse Vakantieweek