• NVW tweets

  • Hulpouders

    Veel ouders willen graag een steentje bijdrage aan de week, door bijvoorbeeld een aantal kinderen naar een activiteit te vervoeren, te helpen bij het knutselen of als scheidsrechter te fungeren bij atletiek. Hier maken wij ieder jaar dankbaar gebruik van. Zonder deze hulp zijn sommige activiteiten niet mogelijk.

    Tot nu toe hebben we voor dit jaar nog geen hulpouders nodig. Mocht dit veranderen, zal dat op de website aangegeven worden.