Privacy verklaring

Wij vinden uw privacy belangrijk.

De Nootdorpse Vakantieweek hecht veel waarde aan privacy, en is zich als stichting bewust van haar verantwoordelijkheid om verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. Wij hebben kennis genomen van de nieuwe wet rond de bescherming van persoonsgegevens (de AVG) die vanaf 25 mei 2018 in werking is getreden. Wij hebben een aantal regels/uitgangspunten opgesteld, waar wij ons aan houden, om op een verantwoordelijke manier met uw gegevens en die van uw kinderen om te gaan:

  • De NVW verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden. De enige uitzondering hierop is Melman Verzekeringen, waaraan wij de namen en geboortedata van de kinderen doorgeven om voor ieder kind een verzekering af te sluiten voor tijdens de week.
  • De NVW heeft uw contactgegevens nodig (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zodat wij u vooraf informatie kunnen sturen over de week (per mail), en om u tijdens de week te kunnen bereiken mocht er zich iets voordoen (telefoon, adres).
  • De NVW dient te weten wat voor allergieën of bijzonderheden uw kind heeft, om tijdens de week adequaat te kunnen reageren bij noodgevallen.
  • U heeft altijd recht om uw gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kunt u doen door ons een email te sturen naar info@nootdorpsevakantieweek.nl. Wij zullen daarop zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen uw gegevens aanpassen of verwijderen in al onze systemen.
  • De NVW bewaart uw persoonsgegevens digitaal (de database van onze website) en lokaal (excel) op met wachtwoord-beveiligde systemen. De wachtwoorden van deze systemen wijzigen wij periodiek, daarnaast houden wij de systemen up-to-date door frequent updates te draaien. Onze website is beveiligd met een SSL-verbinding.
  • Alleen de bestuursleden van de NVW hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
  • De NVW verwijdert uw persoonsgegevens zo snel mogelijk na afloop van de Nootdorpse Vakantieweek, maar uiterlijk binnen 30 dagen. De enige uitzondering hierop is uw e-mailadres. Deze bewaren wij, indien u hiervoor akkoord heeft gegeven, nog 1 jaar, zodat wij u volgend jaar kunnen mailen over de NVW-editie van dat jaar.
  • In geval van een datalek melden wij dit altijd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Onze website wordt gehost door een Nederlands bedrijf en staat op webservers in de regio van Amsterdam.

vraag of opmerking?

Heb je een vraag of opmerking over onze privacybeleid? Laat het ons weten!
Contact ons op info@nootdorpsevakantieweek.nl.