De stichting

Onze doelstelling

De stichting Nootdorpse Vakantieweek (NVW) is in 1968 opgestart vanuit een initiatief van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De stichting organiseert jaarlijks een activiteitenweek voor ongeveer 500 Nootdorpse kinderen in de leeftijdsgroep van 5 t/m 12 jaar. Onze “vakantieweek” heeft een sterke maatschappelijke rol.

Ons hoofddoel is om kinderen zonder vakantieperspectief een week vol leuke en sociale activiteiten aan te bieden.

Het ontbreken van vakantieperspectief wordt bij verschillende kinderen zowel structureel als incidenteel veroorzaakt door de financiële beperkingen van het gezin waarin zij opgroeien. Deze gevallen komen tegenwoordig gelukkig nog maar weinig voor, waarmee ons algemene doel is om alle deelnemende kinderen de leukste week van het jaar te bezorgen.

Ons algemene doel is om alle deelnemende kinderen de leukste week van het jaar te bezorgen.

Onze ambities

Wij hebben drie ambities geformuleerd die ons helpen onze doelstelling te behalen:

1. Financieel gezond en stabiel
De subsidie die wij vanuit de gemeente Pijnacker-Nootdorp ontvangen wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Doordat de subsidie vanuit de gemeente een afbouwend karakter kent en deze zomaar gestopt kan worden, zijn wij steeds meer aangewezen op sponsoren en donateurs om onze financiën rond te krijgen. Onze ambitie voor de komende jaren is dan ook: financieel gezond, en stabiel zijn en blijven, mede door het aantrekken van sponsoren en donateurs. Zo kunnen wij de continuïteit van de stichting waarborgen.

2. Toegankelijkheid dient vanzelfsprekend te zijn
Onze ambitie is en blijft toegankelijkheid voor alle kinderen van een Nootdorpse basisschool, maar in het bijzonder en vanuit historisch perspectief: ook toegankelijk voor kinderen uit een financieel of sociaal minder stabiel gezin. Onder deze toegankelijkheid vallen ook kinderen die in Nootdorp wonen, en (speciaal) onderwijs volgen op een school buiten Nootdorp.

3. Een sterke en betrouwbare achterban
De stichting staat of valt met de inzet van haar vrijwilligers. Onze ambitie is dan ook het behoud en het versterken van een betrouwbare achterban. Wij blijven investeren in onze bestaande vrijwilligers en het aantrekken van nieuwe vrijwilligers, en daarmee ondersteunen wij tevens de maatschappelijke ontwikkeling van de lokale buurt.